THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Để liên thông với Hệ thống Dịch vụ công quốc gia, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia chuyển đổi sang hệ thống mới từ ngày 01/4/2022 theo địa chỉ dưới đây https://dichvucong.vista.gov.vn/

Chỉ 4 bước đăng ký hồ sơ nhiệm vụ KH&CNTRUY CẬP
DANGKYKQNV.VISTA.GOV.VN
LỰA CHỌN LOẠI NHIỆM VỤ CẦN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ.Nhập đầy đủ thông tin và upload các tệp tin theo biểu mẫu.Sử dụng mã hồ sơ được cung cấp qua email để kiểm tra tình trạng xử lý của hồ sơ.Mang hồ sơ bản cứng đến Cục Thông tin KH&CN quốc gia và nhận giấy chứng nhận.


Liên hệ

Văn phòng Đăng ký kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia
    Phòng 308, tầng 3, 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
    dangky@vista.gov.vn
    024.3934.9116
  024.3934.9127