Đăng ký hồ sơ

Các nhiệm vụ được phân loại Mật/Tối mật/Tuyệt mật không được đăng ký trực tuyến và phải được đăng ký trực tiếp tại Phòng 308, Tầng 3, 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.