THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Để liên thông với Hệ thống Dịch vụ công quốc gia, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia chuyển đổi sang hệ thống mới từ ngày 01/4/2022 theo địa chỉ dưới đây https://dichvucong.vista.gov.vn/

Đăng ký hồ sơ

Các nhiệm vụ được phân loại Mật/Tối mật/Tuyệt mật không được đăng ký trực tuyến và phải được đăng ký trực tiếp tại Phòng 308, Tầng 3, 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.